Božetice – rekonstrukce mostů

Rekonstrukce mostů 19-035 a 19-036 u obce Božetice

Na rekonstrukci dvou mostů na silnici I/19 u obce Božetice jsme jako subdodavatel prováděli novou spřaženou desku včetně mostního svršku a vybavení. Stavba byla realizována od července do listopadu 2017 a následně byla v prosinci úspěšně uvedena do provozu a předána objednateli.

Most ev. Č. 154 _ 004 Ličov

Most ev.č. 154-004 u obce Ličov  ||  7/2017-> 2018