Obchvat Velkého Beranova SO203

,
Základní popis mostu: Mostní objekt převádí komunikaci II/602 přes občasnou vodoteč, vodní tok a lesní cestu. Převáděná komunikace je směrově nerozdělená kategorie S9,5/70. Most celkové šířky 11,85 m je navržen jako dvoutrámová spojitá konstrukce o čtyřech polích s rozpětím jednotlivých polí 32,0 + 46,0 + 42,0 + 29,0 m a délkou přemostění 147,4 m. Nosná konstrukce výšky 2,0 m je z dodatečně předpjatého monolitického betonu.