D1 – úsek 18, EXIT 134 Měřín

Modernizace D1 - úsek 18, EXIT Měřín

Na modernizaci hlavní dopravní tepny, dálnice D1, jsme se na úseku 18 podíleli jako dodavatel tesařských a betonářských prací. Zároveň jsme prováděli ucelené části stavby, především pak mostní římsy a úložné prahy opěr. Stavba byla v roce 2017 uvedena do provozu ve sjednaném termínu a v požadované kvalitě předána objednateli.